Øvelser

Nasjonale og internasjonale øvelser klubben trener og konkurrerer i.

Standardpistol består av 60 skudd fordelt på tre forskjellige skytetider, 150, 20 og 10 sekunder. Programmet skytes i sin helhet på internasjonale presisjonsskiver. 

 Slik gjennomføres et standardprogram:

 1. Prøveserie (ikke tellende): 5 skudd på 150 sekunder
 2. 4 serier á 5 skudd på 150 sekunder
 3. 4 serier á 5 skudd på 20 sekunder
 4. 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder
 

VM-program, også kalt 25m finpistol og 25m grovpistol, er et program delt opp i to deler: presison og hurtig.

På presisjonsdelen av programmet har skytterne 5 minutter på å plassere 5 skudd så nært midten av blinken som mulig. Dette gir skytterne god tid til å konsentrere seg og perfeksjonere avtrekket for å få det optimale skuddet. Presisjonsdelen skytes på internasjonal persisjonsskive.

Hurtigdelen gjennomføres i duellskudd, dette vil si at skivene snus bort fra skytterne, er borte i 7 sekunder, snus frem igjen, og da har skytteren 3 sekunder på å få av ett skudd i blinken. Dette gjentas for alle 5 skudd i serien.  Hurtigdelen skytes på duellskive (silhuettskive). Vi trener ofte duell på fellestreningene våre.

Slik gjennomføres et VM-program:

 1. Presisjonsdel: 6 serier á 5 skudd på 5 minutter
 2. Presisjonsskivene byttes ut med duellskiver
 3. Hurtigdel: 6 serier á 5 duellskudd

Slik gjennomføres et hurtigprogram:

 1. 5 skudd på 10sek. (prøveserie, ikke tellende)
 2. 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder
 3. 4 serier á 5 skudd på 8 sekunder
 4. 4 serier á 5 skudd på 6 sekunder

For hver serie står skyttere i klar-stilling til skivene kommer fram. Skytteren har da 10, 8 eller 6 sekunder å skyte sine 5 skudd for den serien.

Hurtigpistol skytes i våpengruppene Fin, Grov, Militær, Revolver, Spesialpistol og Spesialrevolver. Skytestilling er enhånds for fin og grov, og tohånds for øvrige våpenklasser. Skivene som benyttes er duellskiver (silhuettpistolskive) og skyteavstand er 25 meter. 

NAIS (Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion) er et nasjonalt allrounder-program der skyttere må prestere i presisjon, reaksjon, rytme og hurtighet for å lykkes. 

NAIS skytes i våpengruppene Fin (8F) og Grov (8G). Skytestilling er stående enhånds, og det skytes på 25 meters hold på duellskiver (silhuettpistolskive).

Slik gjennomføres et NAIS-program:

 • Prøveserie (ikke tellende): 5 skudd på 150 sekunder
 • 2 serier á 5 skudd på 150 sekunder
 • 2 duellserier á 5 skudd.
 • 1 serie á 5 skudd på 20 sekunder
 • 1 seria á 5 skudd på 10 sekunder

Skytterne har 75 minutter på å skyte sine 60 skudd (eventuelt 50 minutter på 40 skudd for yngre skyttere og veteraner). Skyteavstand er 10 meter, og det skytes innendørs på internasjonale luftpistolskiver der 10’er ringen er 11mm.

Det skytes med enkeltskudd luftpistoler med kaliber .177 (4,5mm). Avtrekksvekt er 500g, halvparten av kravet til finpistol, noe som gjør luftpistol til en av de beste måtene å trene gode avtrekk på.

Luftsesongen går over vinterhalvdelen av året og har normalt start i september og holder på til NM som vanligvis holdes i februar/mars. 

Den nasjonale grenen sprintluft er «hurtigskyting» med luftpistol. Her skal det skytes 30 skudd på 15 minutter. Skytestilling er stående enhånds, og avstanden er 10 meter. Skivene som brukes er 10m luft duellskive. Luftpistolen skal kun lades med ett skudd av gangen.

Slik gjennomføres et sprintluftprogram:

 1. 3 minutter forberedelsestid
 2. 5 minutter prøveserie med fritt antall skudd. (ikke tellende)
 3. 30 skudd på 15 minutter. Alle skudd er tellende.

Feltstevner foregår ute i terrenget. Her går man i grupper (lag) gjennom en løype, ofte med 10 stadplasser. Hver standplass er forskjellig der skivene varierer i antall, størrelser og former. Målene kan også være i bevegelse.

Det skytes 6 skudd (*5 skudd for enkelte våpengrupper) på hver standplass. Skyteavstand varierer mellom 5 til 70 meter, og skytetiden varierer mellom 6 til 14 sekunder. Skytestilling varierer mellom enhånds, tohånds, fri, sittende, knestående og liggende. Informasjonen om mål, skytestilling og skytetid blir gitt ved hver standplass.

Poeng regnes på denne måten: for hver figur man treffer, får man ett poeng, og for hvert treff får man ett poeng. Dette vil si at om standplassen har tre figurer, og man putter to skudd i hver figur, får man 9 poeng for den standplassen (tre poeng for tre skiver truffet, og seks poeng for skudd satt i figurene).

Våpengrupper for feltskyting:

 • Finfelt (1F)
 • Grovfelt (1G)
 • Militærfelt (1M)
 • Revolverfelt (1R)
 • Spesialpistol (1S)
 • Spesialrevolver (1S)
 • Magnumfelt 1 (1S)
 • Magnumfelt 2 (1s)

Norgesfelt er skyting på feltfigurer på innendørs-, utendørsbane eller i terrenget. Hovedforskjellen på Norgesfelt og vanlig felt er at Norgesfeltløypa er lik for alle stevner, hele året.

Skyteavstanden er 15 og 25 meter, og skytetiden er 10 sekunder. Skyttere går fra standplass til standplass med én makker gjennom totalt 8 standplasser.

Norgesfeltløypa er lik for alle hele året, og poengene sendes inn til norgesfelt.no slik at man kan sammenlikne sine poengsummer med skyttere fra hele landet. Man kan delta på så mange norgesfeltstevner man vil i løpet av året.

Les mer om NorgesFelt ved å trykke her

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close